Consult
meer weten?
Home
In ieder mens ligt een bron van wijsheid. De kunst is om daarmee contact te maken, in het dagelijks leven is er zoveel afleiding en rumoer en drukte. Een coachingsgesprek kan je helpen het contact te hervinden en je eigen antwoorden te ontdekken.
Coaching


'Een gedachte doet ons niets tenzij we haar geloven. Het zijn niet onze gedachten, maar het
hechten aan onze gedachten dat lijden veroorzaakt. Hechten aan een gedachte betekent geloven
dat ze waar is zonder haar te onderzoeken. Een overtuiging is een gedachte waar we ons vaak jarenlang aan hebben gehecht. De meeste mensen denken dat ze zijn wat hun gedachten zeggen dat zij zijn. Gedachten verschijnen vanzelf. Ze komen uit het niets en gaan terug naar het niets, als wolken
die door een lege hemel drijven. Ze komen om weer te gaan, niet om te blijven. Ik laat mijn
gedachten niet los, ik treed ze tegemoet met begrip. Dan laten zij mij los.' ~ Byron Katie
Je eigen wijsheid
Door aandachtig luisteren en het stellen van vragen onderzoeken en ontwarren we gedachten en zoeken de kern (hoofd).

Bij een onvervuld verlangen of een probleem hoort een verdrongen emotie (hart). Het niet voelen blokkeert energie en groei. Door in contact te komen met deze emotie maak je energie vrij voor verandering.

Wanneer het helder is wat je wil veranderen, oefenen we de vaardigheden waarmee jij zelf je problemen kunt oplossen en je verlangens realiseren (handen).
Hoofd, hart, handen
Inspiratie